Zasady moralne i życie duchowe

„Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili,
wy też im podobnie czyńcie…”
( Mateusza 7:12)

Czy lubię ludzi?

Czy łatwo wybaczam i nie żywię urazy?

Czy mam jasne normy moralne, które stosuję w każdej dziedzinie?

Czy moje życie przepełnia radość i satysfakcja, czy cynizm i niezadowolenie?