Dom i rodzina

„Lepiej jest dwom niż jednemu…
Bo gdyby jeden upadł, drugi może podnieść swego towarzysza
 (Kaznodziei Salomona 4:9,10)

Czy moi bliscy są dla mnie ważni?

Czy staram się zrozumieć potrzeby członków rodziny?

Czy potrafię oddzielić pracę od życia rodzinnego?

Czy troszczę się o swoich rodziców?